มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การจำแนกชนิดทอสโพไวรัสที่พบในพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง 97 368 2547
การตรวจพบทอสโพไวรัสสองชนิดเข้าทำลายพืชร่วมกันในประเทศไทย 93 215 2548
การปรับปรุงพริกพันธุ์บางช้างให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน 752 1,021 2542
การผลิตแอนติบอดีเพื่อตรวจเชื้อทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทย 139 394 2549
การใช้เรียลไทม์พีซีอาร์สำหรับตรวจสอบชนิดของเชื้อทอสโพไวรัส 142 270 2548
ความหลากหลายของทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทยและเพลี้ยไฟที่เป็นพาหะนำโรค 198 264 2549
ปัจจัยสำคัญและประสิทธิภาพในการถ่ายยีนเข้าสู่มะเขือเทศโรงงานพันธุ์วีเอฟ 134-1-2 106 322 2544
มะละกอพันธุ์ใหม่ต้านทานไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ 155 1,720 2546
เพิ่มเติมโดย Google Scholar