ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การระบุลักษณะยีน desaturase-like gene (ArCb5D6D) และอิทธิพลของความเค็มต่อการสังเคราะห์กรดไขมันในโคพีพอด Apocyclops royi 26 17 2566
การศึกษาลักษณะสมบัติและวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนเปปไทด์ต้านจุลชีพครัสตินจากเซลล์เม็ดเลือดของปูทะเล(Scylla paramamosain) 97 156 2551
การโคลน และวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนเซลลูเลสจากหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ในประเทศไทย 339 273 2549
ทรานสคริปโตมและการวิเคราะห์ยีนมิกโซไวรัสรีซิสแทนซ์ในปลากัดไทย Betta splendens 662 291 2563
ผลของการเสริมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและพรีไบโอติกในอาหารต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันของปลากัดไทย 22 76 2565
องค์ประกอบของกรดไขมันและการแสดงออกของยีน methyl-end desaturases ในโคพีพอด Apocyclops royi 23 29 2565
เพิ่มเติมโดย Google Scholar