กรมปศุสัตว์ ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การติดเชื้ออดีโนไวรัสในลูกโค 198 355 2536
การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปอีไลซ่าสำหรับการตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในโค 89 201 2551
การพัฒนาวิธีอีไลซ่าเพื่อใช้ชันสูตรโรคพาราทูเบอร์คูโลซิสในโค-กระบือ 96 693 2543
การเตรียม horseradish peroxidase-conjugated เพื่อช่วยตรวจโรค trypanosomiasis ในสัตว์เลี้ยงด้วยวิธี ELISA 300 237 2534
ความชุกของพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของโคในประเทศไทย 197 403 2539
รายงานการสำรวจสภาวะเชื้อราในสัตว์ปีกในภาคเหนือ 107 134 2527
โรคพาร์โวไวรัสในห่านที่พบในประเทศไทย : II. พยาธิสภาพของโรคพาร์โวไวรัสในลูกห่าน 600 422 2537
โรคแอสเปอจิโรลิสในนกกระจอกเทศ 72 175 2526
โรคไฟลามทุ่งชนิดเฉียบพลันในสุกร 1,109 2,483 2536
เพิ่มเติมโดย Google Scholar