ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ปริมาณข้อมูล