จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การกำจัดทองแดงโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากซังข้าวโพดเปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน 148 370 2546
การกำจัดสีรีแอกทีฟหมู่อะโซด้วยโซเดียมโบโรไฮไดรด์ 292 219 2546
การกำจัดสีในน้ำเสียโดยใช้ควอเทอร์ไนซ์ครอสลิงก์เซลลูโลสที่เตรียมจากต้นมันสำปะหลัง 110 193 2545
การกําจัดสีหมู่อะโซชนิดไดเรกท์และรีแอคทีฟโทนสีแดง ด้วยโซเดียมโบโรไฮไดรด์ 147 404 2547
การทำตะกอนนิกเกิลไฮดรอกไซด์ให้เป็นก้อน ด้วยการใช้ซิลิกา-อลูมินาที่ใช้แล้ว ปูนขาว และปูนซีเมนต์ 81 346 2546
การนํากากของเสียมาใช้ประโยชน์แทนที่บางส่วนในการผลิตคอนกรีตบล็อก 149 442 2547
ผลของสารอาหารปฐมภูมิต่อการกำจัดสีในน้ำกากส่าด้วยระบบแอนแอโรบิกไฮบริดยูเอเอสบี 99 154 2546
ผลของอุณหภูมิและแอมโมเนียต่อระดับสุขภาพปะการัง กรณีศึกษาปะการังโขด เกาะสีชัง ประเทศไทย 255 376 2561
เพิ่มเติมโดย Google Scholar