ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การทดสอบข้าวโพดตามท้องถิ่นต่างๆ 173 205 2513
การทดสอบความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์ ผลผลิต และการแบ่งแยกตัวเองของข้าวโพดกัวเตมาลาพันธุ์คัดในประเทศและพันธุ์ที่สั่งใหม่จากต่างประเทศ 161 111 2508
การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างตามท้องถิ่นต่างๆ 90 182 2513
การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างในท้องถิ่นต่างๆ 106 157 2514
การปลูกข้าวฟ่างในปัจจุบัน 409 224 2513
การปลูกฝ้ายในฤดูแล้ง 102 125 2524
การผลิตฝ้าย-ปัญหาและการแก้ปัญหาโดยใช้พันธุ์ทนทานต่อแมลงฝ้าย 95 158 2526
การศึกษาผลผลิตและอัตราการแบ่งแยกของข้าวโพดกัวเตมาลาลูกชั่วที่หนึ่ง (ผสมเปิด) จากพันธุ์ไทยและพันธุ์สั่งใหม่ 195 117 2509
การศึกษาลักษณะต่างๆ ที่แสดงออกมาในรุ่นหลานของข้าวโพดลูกผสมระหว่างพันธุ์หลายคู่ 106 119 2509
ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการหว่านพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพด 50 140 2522
ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมสามทาง 129 192 2539
ความคืบหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ให้ต้านทานโรคฝ้าย 83 378 2532
คุณภาพเส้นใยฝ้ายบางพันธุ์ที่ปลูกทดลองในภาคเหนือของประเทศไทย 188 587 2538
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ของยาปราบวัชพืช อัตราที่ใช้ และระยะปลูกที่มีต่อข้าวโพด 147 129 2509
ประสิทธิภาพของการใช้วิธีคัดเลือกหมู่ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดกัวเตมาลา 88 164 2508
เพิ่มเติมโดย Google Scholar