ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การขจัดสัญญาณแทรกสอดในระบบ OFDM สำหรับช่องสัญญาณสื่อสารการบิน 293 383 2548
การควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของสายพานลำเลียงด้วยพีแอลซี 1,201 555 2540
การจำลองกระบวนการ ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 138 180 2541
การตรวจสอบคุณภาพของขวดแก้วแบบความเร็วสูงโดยใช้เฟรมแกรบเบิ้ลด้วยการหาค่าเทรสโฮลอัตโนมัติ 150 611 2547
การประยุกต์ใช้งาน PLC simatic S5-95U สำหรับโรงทำน้ำสะอาด 387 529 2540
การประยุกต์ใช้งานโปรโตคอลเอสเอนเอบนเครือข่ายชนิดเฟรมรีเลย์ 112 147 2541
การประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แทนเครื่องบันทึกผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232 188 186 2540
การวิเคราะห์สมรรถนะของการสเปรดสเปกตรัมจากการมอดูเลตโดยอาศัยสัญญาณเชิฟในลักษณะหลายผู้ใช้งานบนช่องสัญญาณเฟดดิงแบบนาคากามิ 273 223 2548
การศึกษาการสูญเสียการแพร่กระจายคลื่นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยพิจารณาจากค่าการสะท้อนของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าบนภาพถ่ายดาวเทียม 202 312 2546
คุณลักษณะเส้นใยแก้วเกรตติ้งชนิดแบร็กเมื่อนำมาเป็นอุปกรณ์หยั่งสัญญาณสำหรับการสั่นสะเทือน 307 285 2550
ชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8031 แบบอิสระจากโปรแกรมมอนิเตอร์ 270 214 2540
ระบบการวัดระยะไกลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 177 203 2540
ระบบอินเตอร์เน็ตกับการแข่งขันกีฬา 128 273 2540
เทคนิคใหม่ในการออกแบบตัวตรวจจับความร้อนแบบระบุตำแหน่ง 200 137 2534
เพิ่มเติมโดย Google Scholar