ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การศึกษาการน๊อกวัคซีนนิวคาสเซิลเอ็มพีในไก่พื้นเมืองที่ใช้เชื้อพิษนิวคาสเซิล 189 172 2528
การศึกษาการให้วัคซีนหลายชนิดพร้อมกันในไก่พื้นเมือง 112 235 2527
การศึกษาความต้านทานโรคของไก่พื้นเมือง 2. ความต้านทานต่อโรคนิวคาสเซิล 105 265 2525
การศึกษาคุณค่าในทางอาหารสัตว์ของขนไก่ในอาหารไก่กระทง 66 190 2521
การศึกษาทางพยาธิวิทยาของโรคลิวโคไซโตซูโนซิสในไก่ 247 159 2518
การศึกษาพยาธิวิทยาของโรคตับใหญ่ในไก่ไข่และไก่พื้นเมือง 178 176 2527
การศึกษาสาเหตุการตายของไก่พื้นเมืองลูกผสม 132 173 2542
การศึกษาโรคมาเร็กส์ในไก่ไข่ 416 215 2517
การสร้างภูมิคุ้มกันในไก่ที่ให้วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อโดยวิธีต่างๆ 126 185 2524
การเป็นพิษเนื่องจากกรดไฮโดรไซยานิคจากมันสำปะหลังในไก่กระทง 114 202 2517
การใช้วัคซีนเชื้อเป็นสเตรนเอ็มพีป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง 138 519 2529
จิชาโรซีสของปลาป่นไทยและต่างประเทศต่อการผลิตไก่ของเมืองไทย 440 186 2530
ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิของมะเกลือต่อพยาธิภายในของไก่พื้นเมือง 395 734 2540
ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิมีเบนดาโซลต่อพยาธิภายในของไก่พื้นเมือง 71 225 2527
ผลของการถ่ายพยาธิที่มีต่อการเจริญเติบโตและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนนิวคาสเซิล และวัคซีนกัมโบโรในไก่พื้นเมืองลูกผสม 87 663 2542
เพิ่มเติมโดย Google Scholar