กรมป่าไม้ สำนักงานสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำกระดาษ

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
กล้าสนในสวนป่าถูกแมลงไชยอดทำลาย 124 113 2512
การทดลองปลูกป่าไผ่ 74 143 2513
การทดลองปลูกพรรณไม้โตเร็ว 148 223 2509
การทดลองหาผลผลิตของไม้รวกโดยใช้วิธีตัดแบบต่างๆ 103 93 2509
การทดลองหาอัตราการแตกหน่อ การเจริญเติบโตและหาเปอร์เซ็นต์ของการรอดตายของไผ่ป่า Bambusa arundinacea โดยวิธีชำปล้อง 152 181 2509
การทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้อายุข้ามปี 81 163 2513
การทดลองเพาะเมล็ดไผ่ป่าในแปลงเพาะปี 2509 110 157 2512
การทดลองใช้ฮอร์โมนเร่งรากกับเหง้าสีเสียด 149 504 2510
การศึกษาสภาพหญ้าของสนสองใบ 78 192 2511
ข้อสังเกตการนับอายุสนเขาจากการใช้เครื่องเจาะแบบสวีเดน 112 138 2510
ความเจริญเติบโตกล้าสนสามใบชำในดินต่างกัน 134 96 2511
แบลกวัตตัลในประเทศไทย 89 68 2510
เพิ่มเติมโดย Google Scholar