มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การปรับปรุงพริกพันธุ์บางช้างให้ต้านทานไวรัสโดยเทคนิคการถ่ายยีน 755 1,026 2542
ปัจจัยสำคัญและประสิทธิภาพในการถ่ายยีนเข้าสู่มะเขือเทศโรงงานพันธุ์วีเอฟ 134-1-2 107 324 2544
มะละกอพันธุ์ใหม่ต้านทานไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ 156 1,726 2546
การจำแนกชนิดทอสโพไวรัสที่พบในพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง 98 370 2547
การใช้เรียลไทม์พีซีอาร์สำหรับตรวจสอบชนิดของเชื้อทอสโพไวรัส 143 287 2548
การตรวจพบทอสโพไวรัสสองชนิดเข้าทำลายพืชร่วมกันในประเทศไทย 94 217 2548
ความหลากหลายของทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทยและเพลี้ยไฟที่เป็นพาหะนำโรค 200 266 2549
การผลิตแอนติบอดีเพื่อตรวจเชื้อทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทย 142 405 2549
เพิ่มเติมโดย Google Scholar