ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การโคลน และวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนเซลลูเลสจากหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ในประเทศไทย 341 274 2549
การศึกษาลักษณะสมบัติและวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนเปปไทด์ต้านจุลชีพครัสตินจากเซลล์เม็ดเลือดของปูทะเล(Scylla paramamosain) 98 157 2551
ทรานสคริปโตมและการวิเคราะห์ยีนมิกโซไวรัสรีซิสแทนซ์ในปลากัดไทย Betta splendens 663 294 2563
ผลของการเสริมโปรไบโอติกแลกติกแอซิดแบคทีเรียและพรีไบโอติกในอาหารต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันของปลากัดไทย 25 82 2565
องค์ประกอบของกรดไขมันและการแสดงออกของยีน methyl-end desaturases ในโคพีพอด Apocyclops royi 24 32 2565
การระบุลักษณะยีน desaturase-like gene (ArCb5D6D) และอิทธิพลของความเค็มต่อการสังเคราะห์กรดไขมันในโคพีพอด Apocyclops royi 27 18 2566
เพิ่มเติมโดย Google Scholar