สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร ศูนย์เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณข้อมูล

ผลงาน จำนวนการดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าชม ปี
การประเมินคุณค่าทางอาหารของมูลไก่แห้ง และแหล่ง คาร์โบไฮเดรทสามชนิดในอาหารไก่กระทง 163 120 2513
การทดลองเปรียบเทียบใบปอ กับ ใบกระถินแห้งในอาหารไก่กระทง 202 208 2513
การใช้ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียวแทนที่ปลายข้าวจ้าวกับรำ และปลายข้าวเหนียวกับรำในอาหารไก่กระทง 172 491 2514
การใช้มูลไก่แห้งระดับต่างๆ ร่วมกับปลายข้าว, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง เป็นอาหารไก่กระทง 107 153 2514
การผลิตโปรตีนจากวัสดุที่มีโปรตีนต่ำและยูเรีย 174 130 2517
การใช้มันสำปะหลังและใบมันสำปะหลังสำหรับไก่กระทงและไก่รุ่น 69 150 2517
การเพิ่มปริมาณโปรตีนของมันเส้นให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ทางอาหารไก่กระทง 382 127 2517
การวัดคุณภาพโปรตีนของมูลไก่แห้งและโปรตีนอื่น ๆ ในไก่กระทง 337 266 2517
การใช้ถั่วเหลืองไม่อัดน้ำมันเป็นอาหารไก่กระทงและไก่รุ่น 323 180 2517
กากถั่วลิสงในอาหารไก่กระทง 126 182 2518
ความเข้มข้นของอาหารไก่ในหน้าร้อน 63 78 2518
ระดับธาตุสังกะสีในอาหาร รำ-กากถั่วเหลืองสำหรับไก่กระทง 195 136 2518
มันสำปะหลังที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ สำหรับไก่กระทงและไก่เล็ก 63 92 2518
การเพิ่มปริมาณโปรตีนของมันสำปะหลังและข้าวโพดโดยการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ 87 143 2519
อัตราการเจริญเติบโตและความต้องการโปรตีนของไก่พื้นเมืองที่ถูกเลี้ยงดูในสภาพชนบท 1,130 154 2525
เพิ่มเติมโดย Google Scholar