เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


การรับรู้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการรองรับผู้มาเยือนกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการกลับมาเที่ยวซ้ำในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

วรวิทย์ ราชมพู |

หน้า 381-388


การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง |

หน้า 389-397


บุพเพสันนิวาส: ความรู้สึกร่วมกับการตามรอยของผู้ชมละครไทย

ภัทรภร เสนไกรกุล | จิรยุทธ์ สินธุพันธ์ |

หน้า 463-471


การประยุกต์ใช้หลักคำสอนเรื่องสติของ ติช นัท ฮันห์ ในการแก้ไขปัญหาชีวิตคู่

ฉัตรทอง มีเมศกุล |

หน้า 478-485


จาก กาหลมหรทึก สู่ ลิงพาดกลอน: จักรวาลคู่ขนานกับการฉวยใช้วัฒนธรรมวายของนักเขียน

ธงชัย แซ่เจี่ย |

หน้า 486-494


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University