เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2561 )


Hydrolysis of napier grass in leach bed reactor for methane production: Effects of biological pretreatment and leachate temperature

Sutinee Lowattanatakul | Wanna Choorit | Yusuf Chisti |

p. 557-564


Characterisation of anaerobically treated molasses wastewater from ethanol production plants

Chanita Phromkeeree | Nuttakan Nitayapat |

p. 581-588


Effect of 4-hexylresocinol and ascorbic acid on enzymatic browning reduction and vitamin c content of fresh-cut green apple

Siya Hun | Nutthachai Pongprasert | Pongphen Jitareerat | Panida Boonyarithongchai | Varit Srilaong |

p. 629-636


Formulation of bael tea with aloe vera and its physiochemical changes after thermal processing

Atittaya Tandhanskul | Clara Stella Renata Widianarko |

p. 680-687


Effect of strength additive modified starches on electrokinetic, retention and drainage of linerboard pulp suspension

Sarochinee Wihakarat | Somwang Khantayanuwong | Phichit Somboon |

p. 688-695


Preparation and purification of oligosaccharides from commercially defatted rice bran

Kamollak Jirakulkanok | Ladda Sangduean Wattanasiritham | Pinthip Rumpagaporn |

p. 801-809


Arabinoxylans preparation from commercially defatted rice bran with two different extraction methods

Passara Nakpong | Ladda Sangduean Wattanasiritham | Pinthip Rumpagaporn |

p. 871-879


ผลของการเติมไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงต่อสมบัติของไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิดไขมันลอริค

ภัทราภรณ์ อินทร์บำรุง | โสภาค สอนไว |

หน้า 573-580


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University