เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2561 )


Evaluation of radiological hazard impact in Ao Noina at Koh Samet in Rayong province (Thailand) after the oil spill disaster in gulf of Thailand on 27 July, 2013

Prasong Kessaratikoon | Nikom Choosiri | Ruthairat Boonkrongcheep | Udorn Youngchauy |

p. 9-16


Comparative phytochemistry of Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz (Cardiopteridaceae) and its bioactivity

Kongkidakorn Thaweepanyaporn | Nuttha Sanevas | Srunya Vajrodaya |

p. 25-32


Evaluation of the stability and sensitivity of quartz crystal nanobalance for detection of organic molecule adsorption

Naray Pewnim | Wanatchaporn Arunmanee |

p. 33-39


ปริมาณฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของส่วนสกัดจากโสน

ปิยะดา พันธุ์สระน้อย | ชัชวิน เพชรเลิศ | วิสาตรี คงเจริญสุนทร |

หน้า 1-8


การศึกษาพื้นผิวของแมงกานีสออกไซด์และโครงข่ายเหล็ก-อินทรีย์ที่เคลือบบนเม็ดเซรามิก

นิชาภา สุพรรณฝ่าย | จักรภพ พันธศรี | วิษณุ แทนบุญช่วย | มงคลชัย อัศวดิษฐเลิศ | ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์ |

หน้า 17-24


ผลของสารสกัดจากเปลือกผลทานตะวันต่อการงอกเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าไมยราบยักษ์

ณัฐพล สุนทรโชติ | อรอุษา คำสุข | ศรีสม สุวรรณวงศ์ |

p. 40-47


Isolation and identification of marine yeasts antagonize Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease

Chakhriya Chalad | Varaporn Vuddhakul | John Mekalanos |

p. 57-64


องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตำรับประสะไพล

สุพนิดา วินิจฉัย | นัดดามาศ โตมอญ | ภารดี อสุโกวิท | วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล | ชลลดา บุราชรินทร์ | พัลลภา วุฒิภาพรกุล |

p. 65-71


การประกันคุณภาพการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟาและบีตาในน้ำประปา

สุนทรี แก้วผลึก | ทัศนีย์ สายเงิน | ยุทธนา ตุ้มน้อย |

p. 72-79


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University