เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2558 )


Purification and characterization of alkaline protease from Brevibacterium luteolum strain D1

Udomsin Rattanaphan | Sinthuwat Ritthitham |

p. 839-846


Javanese halal food supply chain performance

Bachtiar, Wildan Fajar | Ravipim Chaveesuk | Thanit Puthpongsiriporn | Guritno, Adi Djoko |

p. 847-854


Effects of extraction using moderate electric field on antioxidant properties from Riceberry bran

Piyorot Pongkasamepornkul | Pitiya Kamonpatana |

p. 963-970


Starch digestibility of hydrothermally treated germinated brown rice to regulate blood glucose level

Weeranut Wanwarothorn | Prisana Suwannaporn | Lai Lih-Shiuh |

p. 1058-1065


Lifestyle, attitude, and consumption behavior of consumers in Jakarta towards imported juice products

Aldian Farabi | Ravipim Chaveesuk |

p. 1114-1120


Effect of washing on quality improvement of mechanically deboned chicken meat

Cho Cho Thein | Kanithaporn Vangnai |

p. 1138-1144


ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารกันหืนชนิดเดี่ยวและผสมของ Ethoxyquin, Butylated hydroxytoluene และ G1000

ไอสยา หิรัญรัตน์ | นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ | กัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์ |

หน้า 831-838


การพัฒนาโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของอุตสาหกรรมอาหาร

สัญญา จงเจษฎ์ | สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา |

หน้า 855-862


การทำไร้เชื้อทางเคมีของการหมักเอทานอลด้วย Saccharomyces cerevisiae Sc90

นงรักษ์ เขียนปัญญา | ศมลวรรณ หวานใจ | ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ |

หน้า 865-872


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University