การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2543 )


สมบัติทางฟิสิกส์เคมีของแป้งถั่วเขียวที่สกัดจากพันธุ์ที่พัฒนาในประเทศไทย

สุนีย์ โชตินีรนาท | กำไล เลาหพัฒนาเลิศ | เอ็จ สโรบล | กล้าณรงค์ ศรีรอต |

หน้า 529-536


การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สังขยาฟักทองกึ่งสำเร็จรูป

กมลวรรณ แจ้งชัด | อนุวัตร แจ้งชัด | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | เกศรินทร์ มงคลวรวรรณ |

หน้า 537-543


การผลิตน้ำตาลโอลิโกแซ็กคาไรด์โดยยีสต์ Trichosporon beigelii

วีรานุช ปลื้มทรัพย์ | ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ | สมชาย เชื้อวัชรินทร์ | สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล |

หน้า 544-550


การใช้น้ำเวย์เพื่อผลิตกล้าเชื้อแลคติคแอซิดแบคทีเรีย และผลของสารปกป้องเซลล์ต่อการอยู่รอดของเชื้อ

อรพิน ภูมิภมร | ภัทรียา จุฑามาศ | วันเชิญ โพธาเจริญ |

หน้า 560-568


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University