• อาหารเพื่อสุขภาพตา

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2546

 • 0125-1147

 • 2546

 • ศัลยา คงสมบูรณ์เวช

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 84-86

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • อาหาร;ตา;อาหารเพื่อสุขภาพ;สารอาหาร;อาหารเพื่อรักษาโรค

 • Foods;Eyes;Health foods;Nutrients;Therapeutic diets

 • อาหาร;ดวงตา;สุขภาพ;สารอาหาร;การรักษาโรค;วิตามินซี;สังกะสี;ลูทีน;ไบโอฟลาโวนอยด์;บิลเบอร์รี

 • [1] ศัลยา คงสมบูรณ์เวช

92

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

ศัลยา คงสมบูรณ์เวช. (2546). อาหารเพื่อสุขภาพตา.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,84-86


ศัลยา คงสมบูรณ์เวช. "อาหารเพื่อสุขภาพตา" วารสารอาหาร, 33, 2546, 84-86.

ศัลยา คงสมบูรณ์เวช. (2546). อาหารเพื่อสุขภาพตา.  วารสารอาหาร, 33 (2) ,84-86