• หลักเกณฑ์ทั่วไปของความสะอาด สุขลักษณะ

  • อาหาร

  • ก.ค.-ส.ค. 2512

  • ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 หน้า 83-91

  • 2512

  • อมร ภูมิรัตน

  • การทำความสะอาด;สุขลักษณะ;การล้าง;อุปกรณ์;สารเคมีทำความสะอาด;ชนิด;คุณสมบัติ

  • [1] อมร ภูมิรัตน

154 277

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อมร ภูมิรัตน. (2512). หลักเกณฑ์ทั่วไปของความสะอาด สุขลักษณะ.  อาหาร, 1 (4) ,83-91


อมร ภูมิรัตน. "หลักเกณฑ์ทั่วไปของความสะอาด สุขลักษณะ" อาหาร, 1, 2512, 83-91.

อมร ภูมิรัตน. (2512). หลักเกณฑ์ทั่วไปของความสะอาด สุขลักษณะ.  อาหาร, 1 (4) ,83-91