• รายงานการไปสำรวจการเลี้ยงอาหารเด็กก่อนวัยเรียนตามโครงการโปรตีน

  • อาหาร

  • ก.ค.-ส.ค. 2512

  • ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 หน้า 57-81

  • 2512

  • อมร ภูมิรัตน

  • การเลี้ยงอาหารเด็ก;โครงการโปรตีน;เด็กก่อนวัยเรียน;การสำรวจ;การจัดอาหาร;การเจริญเติบโต;จ.เชียงใหม่

  • [1] อมร ภูมิรัตน

76 67

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อมร ภูมิรัตน. (2512). รายงานการไปสำรวจการเลี้ยงอาหารเด็กก่อนวัยเรียนตามโครงการโปรตีน.  อาหาร, 1 (4) ,57-81


อมร ภูมิรัตน. "รายงานการไปสำรวจการเลี้ยงอาหารเด็กก่อนวัยเรียนตามโครงการโปรตีน" อาหาร, 1, 2512, 57-81.

อมร ภูมิรัตน. (2512). รายงานการไปสำรวจการเลี้ยงอาหารเด็กก่อนวัยเรียนตามโครงการโปรตีน.  อาหาร, 1 (4) ,57-81