• อาหารโปรตีนราคาถูก [ต่อ]

  • อาหาร

  • ก.ค.-ส.ค. 2512

  • ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 หน้า 49-56

  • 2512

  • อมร ภูมิรัตน

  • อาหาร;โปรตีน;กะทิ;นมถั่วเหลือง;รายงานการวิเคราะห์;แกงเผ็ดไก่บรรจุกระป๋อง;การผลิต;ส่วนประกอบ

  • [1] อมร ภูมิรัตน

153 114

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

อมร ภูมิรัตน. (2512). อาหารโปรตีนราคาถูก [ต่อ].  อาหาร, 1 (4) ,49-56


อมร ภูมิรัตน. "อาหารโปรตีนราคาถูก [ต่อ]" อาหาร, 1, 2512, 49-56.

อมร ภูมิรัตน. (2512). อาหารโปรตีนราคาถูก [ต่อ].  อาหาร, 1 (4) ,49-56