• โภชนาการที่ดีต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกัน

 • Good nutrition to increase the immunity system

 • วารสารอาหาร

 • Food Journal

 • ก.ค.-ก.ย. 2563

 • 0125-1147

 • 2563

 • วาสนา นาราศรี

 • ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 หน้า 49-52

 • http://158.108.94.117/Public/PUB0889.pdf

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • อาหารเพื่อสุขภาพ;ระบบภูมิคุ้มกัน;ภูมิคุ้มกันบกพร่อง;สารต้านอนุมูลอิสระ;กรดไขมัน;แบคทีเรียกรดแลคติก;โปรตีน;วิตามินดี;ซีลีเนียม;สังกะสี;เหล็ก;คุณค่าทางโภชนาการ;การเสริมภูมิคุ้มกัน;ขนมฟักทอง;คั่วแคไก่;วิธีการทำ

 • Healthy food;Immune system;Immunity;Antioxidant;Fatty acids;Lactic acid bacteria;Protein;Vitamin D;Selenium;Zinc;Nutrition;Nutritional value

 • [1] วาสนา นาราศรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ)

 • [1] Wassana Narasri (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development. Department of Nutrition and Health)

186 219

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

วาสนา นาราศรี. (2563). โภชนาการที่ดีต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกัน.  วารสารอาหาร, 50 (3) ,49-52


วาสนา นาราศรี. "โภชนาการที่ดีต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกัน" วารสารอาหาร, 50, 2563, 49-52.

วาสนา นาราศรี. (2563). โภชนาการที่ดีต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกัน.  วารสารอาหาร, 50 (3) ,49-52