• อังกฤษ

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • กระบือ;โรคพยาธิใบไม้;Fasciola gigantica;การวินิจฉัยโรค;สัตว์เคี้ยวเอื้อง;สารก่อภูมิต้านทาน;การวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันแบบบลอทติ้ง;อีไลซา;อิเล็กโทรฟอริซีส;ปากีสถาน

 • Water buffaloes;Fasciolasis;Fasciola gigantica;Diagnosis;Ruminants;Antigens;Immunoblotting;Elisa;Electrophoresis;Pakistan

 • ควาย;กระบือ;โรคพยาธิใบไม้;พยาธิใบไม้ตับ;การวินิจฉัยโรค;สัตว์เคี้ยวเอื้อง;สารก่อภูมิต้านทาน;การวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันแบบบลอทติ้ง;อีไลซา;อิเล็กโทรฟอริซีส;ปากีสถาน

 • Buffaloes;Bubalus bubalis;Fasciolasis;Fasciola gigantica;Diagnosis;Ruminants;Antigens;Western blotting;ELISA;SDS-PAGE;Bovine fasciolosis;Pakistan

 • Fascioliasis causes huge economic losses in livestock industry by reducing the growth, fertility rate, meat and milk yield. In the present study, somatic antigens isolated from Fasciola gigantica were assessed for the early detection of infection by developing antibody detection enzyme immunoassay. The somatic antigens extracted from adult F. gigantica worms was separated on SDS-PAGE and immunogenicity was determined by Western blot (WB). The results showed polypeptides bands between 15 to 95 kDa, and most prominent bands were 15, 28, 36, 38, 55, 72 and 95 kDa polypeptides. The WB revealed a single polypeptide of size between 36 to 55 kDa as antigenic. The sensitivity and specificity of ELISA test established for 36 to 55 kDa somatic antigens was 95.45 percent (95 percent CI: 77.16 percent to 99.88 percent) and 87.1 percent (95 percent CI: 70.17 percent to 96.37 percent), respectively. Kappa value revealed that the strength of agreement is considered to be very 'good'. In house established ELISA was implemented in the field and 12.1 percent (31/256) large ruminants were found positive, while 4.68 percent (12/256) with postmortem examination. The fasciolosis did not show significant (P GT 0.05) association with host type, breed and age groups, while significant (P LT 0.01) association with host sexes. The result confirmed that in-house established ELISA test had good value for serodiagnosis of fasciolosis in cattle and buffaloes for large scale epidemiological studies.

 • [1] Kiran Afshan (Quaid-i-Azam University, Islamabad (Pakistan). Faculty of Biological Sciences. Department of Zoology)
  [2] Muhammad Sajid (Quaid-i-Azam University, Islamabad (Pakistan). Faculty of Biological Sciences. Department of Zoology)
  [3] Maria Komal (Quaid-i-Azam University, Islamabad (Pakistan). Faculty of Biological Sciences. Department of Zoology)
  [4] Hafiz Syed Zain ul Hassan (Quaid-i-Azam University, Islamabad (Pakistan). Faculty of Biological Sciences. Department of Zoology)
  [5] Ghulam Narjis (Quaid-i-Azam University, Islamabad (Pakistan). Faculty of Biological Sciences. Department of Statistics)
  [6] Sabika Firasat (Quaid-i-Azam University, Islamabad (Pakistan). Faculty of Biological Sciences. Department of Zoology)

69 66

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Kiran Afshan and others. (2022). Diagnostic potential of 36-55 kDa somatic antigens of Fasciola gigantica for bovine fasciolosis.  Buffalo Bulletin, 41 (1) ,49-61


Kiran Afshan and others. "Diagnostic potential of 36-55 kDa somatic antigens of Fasciola gigantica for bovine fasciolosis" Buffalo Bulletin, 41, 2022, 49-61.

Kiran Afshan and others. (2022). Diagnostic potential of 36-55 kDa somatic antigens of Fasciola gigantica for bovine fasciolosis.  Buffalo Bulletin, 41 (1) ,49-61