• อังกฤษ

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • กระบือ;โรคเต้านมอักเสบ;การบำบัดโรค;ปฏิกิริยาออกซิเดชัน;ความเครียด;สารยับยั้งการรวมตัวของออกซิเจน;อินเดีย

 • Water buffaloes;Mastitis;Therapy;Oxidation;Stress;Antioxidants;India

 • ควาย;กระบือ;โรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ;การบำบัดโรค;ภาวะเครียดออกซิเดชั่น;สารยับยั้งการรวมตัวของออกซิเจน;อินเดีย

 • Buffaloes;Bubalus bubalis;Subclinical mastitis;Therapy;Oxidative stress;Antioxidant;India

 • This study was conducted to assess the therapeutic efficiency of antioxidant in subclinical mastitis. Therapeutic trials were conducted in twelve buffaloes affected with subclinical mastitis and were randomly divided into two groups. The buffaloes of Group 1 were treated with intramuscular injection of Inj. Mofoi 5 mg/kg body weight, while Group 2 buffaloes were treated with intramuscular administration of Inj. Mofoi 5 mg/kg body weight along with antioxidant powder orally. The therapeutic efficacy was assessed based on bacteriological cure and the pre and post therapeutic values of somatic cell count, electrical resistance, pH and milk yield. The use of antioxidant along with Moxifloxacin was found to be superior than antibiotic alone by improving udder's natural defence mechanism, early restoration of milk yield and quick recovery.

 • [1] Salikineedi Rupa Kala (Animal Husbandry, Andhra Pradesh (India))
  [2] Nalluri Lakshmi Rani (NTR College of Veterinary Science, Tirupati (India). Department of Veterinary Medicine)
  [3] Velamala Vaikunta Rao (NTR College of Veterinary Science, Tirupati (India). Department of Veterinary Medicine)
  [4] Kothapalli Venkata Subramanyam (NTR College of Veterinary Science, Tirupati (India). Department of Veterinary Microbiology)

137 105

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Salikineedi Rupa Kala and others. (2022). Efficacy of antioxidant in the therapy of subclinical mastitis in buffaloes.  Buffalo Bulletin, 41 (1) ,13-18


Salikineedi Rupa Kala and others. "Efficacy of antioxidant in the therapy of subclinical mastitis in buffaloes" Buffalo Bulletin, 41, 2022, 13-18.

Salikineedi Rupa Kala and others. (2022). Efficacy of antioxidant in the therapy of subclinical mastitis in buffaloes.  Buffalo Bulletin, 41 (1) ,13-18