• อังกฤษ

 • L73-โรคสัตว์

 • L50-ชีวเคมีของสัตว์

 • กระบือ;โรคเต้านมอักเสบ;นม;การวินิจฉัยโรค;ต่อมน้ำนม;อินเดีย

 • Water buffaloes;Mastitis;Milk;Diagnosis;Mammary glands;India

 • กระบือ;ควาย;เต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ;นม;ส่วนประกอบทางชีวเคมี;การวินิจฉัย;สุขภาพของเต้านม;อินเดีย

 • Buffaloes;Bubalus bubalis;Subclinical mastitis;Milk SCC;Biochemical components;Diagnosis;Udder health;India

 • The present study was conducted in buffaloes to determine the occurrence of subclinical mastitis and its diagnosis in relation to milk SCC and biochemical composition. The results showed that taking quarter foremilk (QFM) somatic cell count (SCC) threshold limit of LT 200*10**(3) cell for defining healthy quarters, 16.48 percent of buffaloes and 5.79 percent of quarters were positive for specific subclinical mastitis. In total, 57/363 (15.70 percent)of quarters were bacteriological positive with 21 (5.79 percent) representing specific and 36 (9.92 percent) latent infections. The major pathogen isolated were 28 (49 percent) coagulase-negative staphylococci followed by 16 (28 percent) S. aureus, 09 (16 percent) Streptococcus and 4(7 percent) Corynebacterium spp. The average QFM SCC was found as 52.50*10**(3) cells /ml for the quarter with no bacteria, and 356.51*10**(3) cell /ml for the quarters infected with one or the other bacteria (p LT 0.05). The milk electrical conductivity (EC), Fat and Lactoseshowed significant alterations with the quarter infection, the EC and Fat increased while Lactose decreased in infected quarters (p LT 0.05). The California mastitis test CMT) at cut off score of GT 0.5 for diseased quarters showed 68.75 percent sensitivity with 99.09 percent specificity. The EC with 87.50 percent sensitivity and 74.02 percent specificity and Lactose with 84.37 percent sensitivity and 66.16 percent specificity also showed significant (p LT 0.01) discrimination ability to differentiate healthy and mastitis quarters in buffaloes. The milk pH was not found to be a good parameter to identify diseased quarters.

 • [1] Kanchan Arya (Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Punjab (India). Department of Veterinary Medicine)
  [2] Baljinder Kumar Bansal (Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Punjab (India). Department of Veterinary Medicine)
  [3] Dhiraj Kumar Gupta (Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Punjab (India). Department of Veterinary Medicine)
  [4] Sikh Tejinder Singh (Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Punjab (India). Department of Veterinary Medicine)
  [5] Swaran Singh (Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University, Punjab (India). Department of Veterinary Medicine)

52 43

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Kanchan Arya and others. (2021). Somatic cell count and biochemical components of milk: Relation to udder health and diagnosis of subclinical quarter infections in buffaloes.  Buffalo Bulletin, 40 (3) ,419-430


Kanchan Arya and others. "Somatic cell count and biochemical components of milk: Relation to udder health and diagnosis of subclinical quarter infections in buffaloes" Buffalo Bulletin, 40, 2021, 419-430.

Kanchan Arya and others. (2021). Somatic cell count and biochemical components of milk: Relation to udder health and diagnosis of subclinical quarter infections in buffaloes.  Buffalo Bulletin, 40 (3) ,419-430