• อังกฤษ

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • L50-ชีวเคมีของสัตว์

 • กระบือ;ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ;ปริมาณโปรตีนในเลือด;บิลิรูบิน;อินเดีย

 • Water buffaloes;Hypophosphataemia;Blood proteins;Bilirubin;India

 • กระบือ;ควาย;การตั้งครรภ์;มูร่าห์;ฟอสเฟตในเลือดต่ำ;โลหิตจาง;โรคพร่องเอนไซม์;เซรั่ม;บิลิรูบิน;อินเดีย

 • Buffaloes;Bubalus bubalis;Pregnant Murrah;Pregnant buffalo;Hypophosphatemia;Haemoglobinurea;PPH;G6PD;Serum;Bilirubin;India

 • Present study was conducted on 40 pregnant Murrah buffaloes belonging to Malwa region of Madhya Pradesh, India. Animals were divided into two groups, Group I (n=10) consisting of clinically healthy animals and Group II (n=30) consisting of hypophosphataemic animals with a history of passing coffee colored urine, reduced appetite and decreased milk production. Serum biochemical parameters divulged high mean concentration of serum glucose, bilirubin, total bilirubin, ALT and AST besides serum alkaline phosphatase, creatinine and blood urea nitrogen while as notably decreased levels of serum albumin, enzyme glucose-6 phosphate dehydrogenase (G6PD) and total serum protein. The blood mineral picture divulged elevated levels of potassium, molybdenum and iron whereas remarkably reduced concentrations of copper and phosphorous were recorded. Hematological studies revealed decreased red blood cells (RBC) count, hemoglobin (Hb) and packed cell volume (PCV) with increased erythrocyte sedimentation rate (ESR), neutrophil and lymphocyte count.

 • [1] Shahzada Mudasir Rashid (Sheri Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir (SKUAST- Kashmir), Srinagar (India). Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry)
  [2] Insha Amin (Sheri Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir (SKUAST- Kashmir), Srinagar (India). Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry)
  [3] Rayees Ahmad (Guru Angad Dev Veterinary and Animal Science University, Punjab (India))
  [4] Rahil Razak (Sheri Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir (SKUAST- Kashmir), Srinagar (India). Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry)
  [5] Shahzada Aadil Rashid (Jamia Millia Islamia, New Dehli (India))
  [6] Manzoor u Rahman (Sheri Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir (SKUAST- Kashmir), Srinagar (India). Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry)

46 39

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Shahzada Mudasir Rashid and others. (2021). Biochemical and haematological aspect of hypophosphatemia in pregnant Murrah buffaloes.  Buffalo Bulletin, 40 (3) ,389-397


Shahzada Mudasir Rashid and others. "Biochemical and haematological aspect of hypophosphatemia in pregnant Murrah buffaloes" Buffalo Bulletin, 40, 2021, 389-397.

Shahzada Mudasir Rashid and others. (2021). Biochemical and haematological aspect of hypophosphatemia in pregnant Murrah buffaloes.  Buffalo Bulletin, 40 (3) ,389-397