• อังกฤษ

  • BUFFALO;BUBALUS BUBALIS;FOETUS;BLADDER;URETHRA;BUFFALO CALVES

  • [1] Pandu Ranga Rao, P. (Veterinary Dispensary, Kolakaluru, A.P., (India))
    [2] Kavitha, K. (Veterinary Dispensary, Kolakaluru, A.P., (India))
    [3] Sayoji Rao, D.V. (College of Veterinary Science, Tirupati, A.P. (India))
    [4] Ramadevi, V. (College of Veterinary Science, Tirupati, A.P. (India))
    [5] Chandrasekhara Rao, T.S. (College of Veterinary Science, Tirupati, A.P. (India))

326 90

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Pandu Ranga Rao, P. and others. (2000). Patent urachus in a buffalo calf-a rate case.  Buffalo Bulletin (Thailand), 19 (2) ,37-38


Pandu Ranga Rao, P. and others. "Patent urachus in a buffalo calf-a rate case" Buffalo Bulletin (Thailand), 19, 2000, 37-38.

Pandu Ranga Rao, P. and others. (2000). Patent urachus in a buffalo calf-a rate case.  Buffalo Bulletin (Thailand), 19 (2) ,37-38