• อังกฤษ

  • Buffalo calves;Bubalus bubalis;Patent urachus;India

  • [1] Pandu Ranga Rao, P. (Veterinary Dispensary, Nidamarru, A.P. (India))
    [2] Kavitha, K. (Veterinary Dispensary, Nidamarru, A.P. (India))
    [3] Sayoji Rao, D.V. (Veterinary Dispensary, Nidamarru, A.P. (India))
    [4] Ramadevi, V. (Veterinary Dispensary, Nidamarru, A.P. (India))
    [5] Chandrasekhara Rao, T.S. (Veterinary Dispensary, Nidamarru, A.P. (India))

150 135

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Pandu Ranga Rao, P. and others. (1999). Patent urachus in a buffalo calf: A rare case.  Buffalo Bulletin (Thailand), 18 (3) ,62-63


Pandu Ranga Rao, P. and others. "Patent urachus in a buffalo calf: A rare case" Buffalo Bulletin (Thailand), 18, 1999, 62-63.

Pandu Ranga Rao, P. and others. (1999). Patent urachus in a buffalo calf: A rare case.  Buffalo Bulletin (Thailand), 18 (3) ,62-63