• อังกฤษ

  • Buffaloes;Bubalus bubalis;BUFFPRO;Buffalo herd;Computer system;Data management;Hardware;Software;India

  • [1] Khatkar, M.S. (Central Institute for Research on Buffaloes, Hisar (India). Division of Buffalo Genetics, Breeding and Management)
    [2] Sethi, R.K. (Central Institute for Research on Buffaloes, Hisar (India). Division of Buffalo Genetics, Breeding and Management)
    [3] Kala, S.N. (Central Institute for Research on Buffaloes, Hisar (India). Division of Buffalo Genetics, Breeding and Management)

108 138

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Khatkar, M.S.. (1998). BUFFPRO - A computer system for buffalo herd data management.  Buffalo Bulletin (Thailand), 17 (4) ,88-89, 94


Khatkar, M.S.. "BUFFPRO - A computer system for buffalo herd data management" Buffalo Bulletin (Thailand), 17, 1998, 88-89, 94.

Khatkar, M.S.. (1998). BUFFPRO - A computer system for buffalo herd data management.  Buffalo Bulletin (Thailand), 17 (4) ,88-89, 94