• อังกฤษ

 • Buffaloes;Bubalus bubalis;Listerial abortion;Encephalitis;Listeria monocytogenesis;India

 • [1] Patil, N.A. (Veterinary College, P.B. No. 6, Bidar, Karnataka, (India))
  [2] Udupa, K.G. (Veterinary College, P.B. No. 6, Bidar, Karnataka, (India))
  [3] Kasaralikar, V.R. (Veterinary College, P.B. No. 6, Bidar, Karnataka, (India))
  [4] Kumar, P. (Veterinary College, P.B. No. 6, Bidar, Karnataka, (India))
  [5] Rao, D.G.K.S. (Veterinary College, P.B. No. 6, Bidar, Karnataka, (India))
  [6] Barbuddhe, S.B. (Veterinary College, P.B. No. 6, Bidar, Karnataka, (India))

180 109

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Patil, N.A. and others. (1998). Listerial abortion and encephalitis in a buffalo.  Buffalo Bulletin (Thailand), 17 (2) ,43


Patil, N.A. and others. "Listerial abortion and encephalitis in a buffalo" Buffalo Bulletin (Thailand), 17, 1998, 43.

Patil, N.A. and others. (1998). Listerial abortion and encephalitis in a buffalo.  Buffalo Bulletin (Thailand), 17 (2) ,43