• อังกฤษ

  • DERMATOPHYTOSIS;BUFFALO CALVES;TRICHOPHYTON VERRUCOSUM;BANGLADESH;EPIDEMIOLOGY

  • [1] Nooruddin, M. (Punjab Agricultural University, Ludhiana 141004, (India). Dept. of Vet. Medicine)

98 87

  ไฟล์ดิจิทัล

  Export

  ค้นเพิ่มเติม

Nooruddin, M.. (1985). Dermatophytosis in buffalo calves in Bangladesh.  Buffalo Bulletin (Thailand), 4 (1) ,3-4


Nooruddin, M.. "Dermatophytosis in buffalo calves in Bangladesh" Buffalo Bulletin (Thailand), 4, 1985, 3-4.

Nooruddin, M.. (1985). Dermatophytosis in buffalo calves in Bangladesh.  Buffalo Bulletin (Thailand), 4 (1) ,3-4